top of page

Pogoji sodelovanja

Potek šolanja

Pouk instrumenta poteka v 30, 45 ali 60 min dolgih učnih urah na tedenski ravni, pouk ostalih, stranskih, predmetov pa se izvaja po vnaprej dogovorjenem urniku.

 

Učne ure potekajo 1 x tedensko glede na izbrano dolžino programa, medtem ko je v okviru VIP programa pouk možno obiskovati dvakrat tedensko.  Od začetka septembra do konca junija šolanje izvajamo po državnem šolskem urniku, upoštevajoč praznike in šolske počitnice, v poletnih mesecih (julij in avgust) pa šolanje poteka po urniku, ki ga mentor in učenec določita individualno. 

Šolnina

Šolnina se plačuje za tekoči mesec na podlagi izdanega računa v prvem tednu meseca. Plačnik prejme račun na svoj elektronski naslov ali (izključno) na željo plačnika po fizični pošti, kar je treba predhodno javiti. Šolnino je treba poravnati najkasneje v 8 dneh od prejema računa. Ta vključuje izključno učne ure na šoli, domu ali preko spleta, ne pa tudi dodatnega gradiva (najem instrumenta, notno gradivo itn.).

Vpisnina

Ob vpisu se zaračuna enkratna vpisnina v znesku 20 €. V kolikor ne naredite izpisa, se vaše šolanje nadaljuje tudi naslednje leto, vpisnina pa se v nadaljnjih letih šolanja ne obračunava znova.

Odpovedi in nadomeščanja

Nadomeščanja za zamujene ali neopravičene ure ne priznavamo. Ura se opraviči le zaradi višje sile ali ob predložitvi zdravniškega opravičila, medtem ko se neopravičen in nejavljen izostanek od pouka zaračuna kot v celoti opravljena učna ura. Odsotnost od pouka mora učenec predhodno javiti svojemu mentorju vsaj tri dni pred učno uro.

 

Za opravičene učne ure, odpovedane s strani učencev, po predhodnem dogovoru z mentorjem omogočamo: nadomestno uro na šoli, nadomestno on-line uro ali uro skupinskega pouka (učenec je v tem primeru razporejen v skupino glede na starost in stopnjo znanja).

 

Za vsako učno uro, odpovedano s strani mentorja, v Glasbeno umetniškem centru Gašper Rifelj,  pa vam omogočimo nadomeščanje učne ure v drugem, dodatnem terminu ali v obliki on-line pouka.  

Prekinitev šolanja

Če želite predčasno zaključiti šolanje, izpolnite obrazec o prekinitvi šolanja pred 15. v zadnjem mesecu vašega šolanja. V nasprotnem boste morali tudi mesec dni kasneje poravnati šolnino ne glede na to ali boste obiskovali učne ure ali ne.

Povprečje učnih ur

Povprečno število učnih ur v enem mesecu je štiri, vendar občasno zaradi praznikov ali počitnic v enem mesecu opravite le tri učne ure, medtem ko jih imate kdaj drugič pet. Šolnina je ne glede na število učnih ur v posameznem mesecu enaka, kar pomeni, da vam ne zaračunamo več, kadar opravite pet učnih ur v mesecu niti vam ne zaračunamo manj, če opravite le tri učne ure v mesecu. Mesečna šolnina je vedno enaka, ker je letna šolnina razdeljena na 10 enakih mesečnih obrokov.

Skrb za učence

Center ni odgovoren za učence ne pred ne po učni uri, starši otrok, mlajših od osem let, pa so dolžni otroke pripeljati ter počakati v preddverju centra.

Poškodbe

Starši, zakoniti skrbniki, mladoletniki, študentje in odrasli se odpovedo zahtevku do odškodnine v primeru kakršnihkoli poškodb, nastalih med običajno prakso izvajanja pouka. Glasbeno umetniški center Gašper Rifelj prav tako ne odgovarja za morebitno krajo predmetov neposredno pred, med ali po učni uri.

Spremstvo staršev

Otroci so dolžni starše počakati v notranjih prostorih Glasbeno umetniškega centra Gašper Rifelj, ne pa se z njimi srečati kje drugje. Center namreč ni odgovoren za otroke brez spremstva

bottom of page