top of page
Music Sheets

PREČNA FLAVTA

Flute Lesson

Flavta, ki spada v družino pihal, po slovensko znana tudi kot piščal, velja za eno od najstarejših glasbil na svetu. Vsi poznamo piščal iz Divjih bab, ki priča o umetniški dejavnosti pračloveka ter je najstarejše ohranjeno glasbilo, ki ga je izdelal človek, in predhodnica kasnejših flavt.

Trajanje:

30 min  / teden - Program “MINI”

45 min / teden - Program “MIDI“

60 min / teden - Program “MAKSI”

Starost: od 6 let naprej

O FLAVTI

Oblika flavte se je skozi zgodovino razvijala in spreminjala. Poznamo različne primere z različnih koncev sveta. Flavto poznamo tudi kot preprosto glasbilo pastirjev, ki so si piščali izdelovali iz lesa oziroma vej, po hindujskem izročilu naj bi igral nanjo sam Krišna.

Kakorkoli, ena od danes bolj priljubljenih različic je kovinska prečna flavta. Njena lesena predhodnica v 17. stoletju je tedaj pridobila še en element – zaklopke, v 19. stoletju pa je nastala kovinska prečna flavta, kot jo poznamo danes. Inštrument je primeren za izvajanje različnih glasbenih zvrsti in ga poznajo povsod po svetu, zato poznamo tudi veliko različnih oblik flavte. Zaradi svoje vloge v preteklosti je to posebno glasbilo, ki nas ob igranju napolni z energijo in notranjo močjo.


POUK PREČNE FLAVTE

Pri programu Prečna flavta se spoznamo z glasbilom ter njegovimi sorodniki, raziščemo dele inštrumenta, načine igranja in pravilno držo telesa, rok in prstov. Učimo se pravilnega nastavka ustnic in dihanja s prepono, branja in pisanja notnega zapisa ter oblikovanja lepega tona. Spodbujamo ustvarjalnost učencev, spoznamo različne glasbene sloge in zvrsti ter izvajamo glasbo različnih obdobij. Učimo se iz glasbenih začetnic za flavto oziroma zbirke skladb, pripravljene za učenca. Spoznamo slovensko ljudsko glasbo, glasbe sveta in dela klasičnih mojstrov, ustvarjena za ta

inštrument, izvajamo nove skladbe slovenskih avtorjev ter lastne, naučimo se popularne skladbe po izbiri učenca. Razvija se glasbeni posluh, občutek za muziciranje, krepita se spomin in koncentracija. Možnost sodelovanja in nastopanja s komorno skupino ter nastop ob koncu leta na koncertu glasbene šole.

Mentorica

Pia Klemenčič

prečna flavta

Sem Pia Klemenčič. Prihajam iz Črnomlja, svojo glasbeno pot sem začela prav tam, kjer sem v Glasbeni šoli Črnomelj končala 8 razredov prečne flavte. Po končani osnovnošolski izobrazbi, sem se vpisala na Srednjo vzgojiteljsko šolo v Novem mestu in vzporedno na Konservatorij za glasbo Jurij Slatkonja, kjer sem svoje glasbeno znanje nadgradila še na srednješolski ravni. Zdaj sem študentka Pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 

S poučevanjem imam že nekaj izkušenj, saj že tretje leto učim v Glasbeni šoli Lipičnik, prav tako, pa je tudi moj študij pedagoško obarvan. 

Svoje igranje flavte zdaj nadgrajujem v KUD godba na pihala Črnomelj in Pihalni orkester Ljubljana. Prav tako sodelujem s tamburaškim orkestrom Dobreč, pri prvi tamburaški operi, V objemu Lahinje.

Pia s flavto 07 m (1).JPG
bottom of page